Skip to main content

UAB „Metallum novum“ įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų
diegimas ir vaizdinė konfigūracija“.

Pagrindinis projekto tikslas – teikiamų paslaugų skaitmeninimas, užsakymų apdorojimo procesų
optimizavimas, diegiant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimus, produktų konfigūracijos ir
vizualizacijos įrankius. Įdiegtų sprendimų dėka užsakymų pateikimas elektroninėje erdvėje taps
patogesnis, bus optimizuojami resursai jų valdymui, atsivers didės plėtros galimybės.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir
konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones
skaitmenizuotis“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą,
finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų
konfigūravimą ir vizualizaciją“ poveiklę „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
skaitmeninimą, finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir
produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 98 190,00 Eur., iš kurių 49 095,00 Eur. skirta iš Europos regioninės plėtros
fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024/05 iki 2025/05.